Ισόγεια μονοκατοικία στο Μαραθόκαμπο

Ισόγεια πέτρινη μονοκατοικία επιφάνειας 49,40τμ, με υπόγειο 49,40τμ, επί οικοπέδου 53,31τ.μ. στον οικισμό Μαραθοκάμπου Σάμου. Ο Μαραθόκαμπος απέχει 15χλμ από το Καρλόβασι  Βρίσκεται σε εσωτερικό δρόμο και προσφέρει ησυχία. Χρησιμοποιούντανμέχριπρόσφατακαιχρήζειβασικήςσυντήρησης.

Τιμή: 28.000€