ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ

Καλωσήρθατε !

Σας καλωσορίζουμε στον Διαδικτυακό μας τόπο, ένα από τα παράθυρα επικοινωνίας μας με εσάς που αναζητάτε λύσεις και προτάσεις στον τομέα κατασκευών, επισκευών, αγοραπωλησίας ακινήτων αλλά και συμφέρουσες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις στον τομέα μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών όπως ψύξη, θέρμανση, αερισμό και φωτισμό.

Απευθυνθείτε σε εμάς για:

 • Έργα πολιτικού μηχανικού
 • Έργα μηχανολόγου μηχανικού
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

 • ΄Εκδοση οικοδομικών αδειών
 • Επίβλεψη οικοδομικών έργων
 • Ανάληψη κατασκευών/επισκευών κτιρίων «Με το κλειδί στο χέρι»
 • Αποτύπωση ιδιοκτησιών
 • Ένταξη στο Ν4178/13 για αυθαίρετες κατασκευές και έκδοση βεβαιώσεων του ίδιου Νόμου για πωλήσεις/μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • Σύμβουλοι προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ»

Έργα Μηχανολόγου Μηχανικού

 • Μελέτη-Επίβλεψη θέρμανσης
 • Μελέτη-Επίβλεψη ύδρευσης/αποχέτευσης
 • Οικιακοί βιολογικοί καθαρισμοί
 • Μελέτη-Επίβλεψη κλιματισμού/θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης
 • Ηλιακά συστήματα για θέρμανση/ζεστό νερό χρήσης
 • Μελέτες Πυρασφάλειας (Παθητική & Ενεργητική)
 • Εγκατάσταση δεξαμενών αερίου σε κατοικίες και τριτογενή τομέα.

Πρόσφατα Έργα