Κατασκευή συστήματος πυροπροστασίας σε μαγειρίο

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής σκόνης, σύμφωνο με το ΕΛΟΤ EN 2, όπως αναφέρεται στην 15/2014 πυροσβεστική διάταξη που περιλαμβάνει:

-1 Φιάλη χωρητικότητας 12kg με ξηρά σκόνη, που περιλαμβάνει κλείστρο, σιφώνι, μανόμετρο και βάση στήριξης τοίχου
-ενεργοποιητή ηλεκτρικό τύπου πυροκροτητή
-σωλήνα με μεταλλική επικάλυψη, εύκαμπτο, μήκους 0,5m, που συνδέει το κλείστρο με τη φιάλη
-sprinklers (χοανίδιο εκτόξευσης σκόνης) ανοικτού τύπου που συνδέονται με το υδραυλικό δίκτυο από χαλκοσωλήνα που τοποθετούνται επάνω από το πλατό υγραερίου, τη συσκευή με τα μάτια υγραερίου, τη φριτέζα, τον φούρνο μικροκυμάτων και επάνω από τα φίλτρα μέσα στη χοάνη για την προστασία του αεραγωγού
-καλώδιο γραμμικής ανίχνευσης θερμότητας 180C
-πίνακα κατάσβεσης μιας ζώνης με ενσωματωμένη φαροσειρήνα, με μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης, μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης και υποδοχές σύνδεσης πυροκροτητή και γραμμικού καλωδίου.

[huge_it_slider id="81"]